Sertifikalar

 • T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü / Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirimi
 • T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Deterjan Üreticisi Bildirimi
 • Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Kalıcılık&Aktivite Testleri
 • Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / İnsan ve Çevre Sağlığı Etkisi Testleri
 • T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıssızsıfha Merkez Başkanlığı / Mikrobiyolojik Etkinlik Kontrol Raporu
 • Tübitak MAM / Mikrobiyolojik Analizler
 • T.C Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı / İrritasyon Testi
 • T.C Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı / Sensitizasyon Testi
 • T.C Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı /Sitotoksisite Deney Raporu
 • T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi
 • T.C Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Böl. / Biyosidal Etkinlik Raporu
 • S.G.S / Migrasyon Testi Raporu