Our Certificates

  • T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığı / Disinfectant and Microbiological Activity Report
  • T.C. Yeditepe üniversitesi Mühendislik ve mimarlık Fakültesi Genetik ve Biomühendislik Bölümü / Biocidal Product Activity Test Report
  • Tubitak MAM Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü / Microbiological Analysis Report
  • T.C. Hacattepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmokoloji Anabilim Dalı / Irritation Test Report
  • Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Report of Permanency and activity tests of Antimic on Different Surfaces
  • Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Effects of Antimic on Environment and Human Health